© 2019 TEMA Cyber by L.M. Group

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
 

אפיון תוכנית עבודה

יחד איתכם, המומחים שלנו יאפיינו ויעמידו תוכנית אבטחת מידע וסייבר להתמודדות עם הסיכוני הסייבר והרגולציות החלות על ארגונכם.

1/1

מונחים ע"י רגולציה בתחום הסייבר?

הלקוחות שלכם דורשים תשובות בנוגע לניהול הסייבר בארגונכם?

גם אתם חשים את התעוררות השוק בהיבטי סייבר ואבטחת מידע?

 

TEMA Cyber מלווה אתכם בתהליך. אנו נכתוב עבורכם תוכנית עבודה רב שנתית לשימוש מנהל אבטחת המידע והסייבר. 

תוכנית העבודה תאסוף את כלל הצרכים של הארגון יחד עם חובותיו בהיבטי אבטחת מידע וסייבר ותציג לו"ז והמלצות להפחתה של הפערים.

אנו נלמד את סיכוני הסייבר ואבטחת המידע החלים על הארגון

אנו נפעל לאיחוד הסיכונים העסקיים מהשפעת רגולציה בתחום הסייבר ואבטחת המידע

אנו נאפיין את הסיכונים על פי סטנדרטים בין לאומיים ונבנה תוכנית עבודה הכוללת את רמת הסיכון, תיאור הסיכון, הסבר לפתרון ולו"ז

logo.jpg